Isännöinti, Kirjanpito, Taloushallinto, Tilitoimisto, Isännöitsijä | Ikkunan puolella

Ikkunan puolella - Taloushallinnon positiivinen tekijä

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste

Tietosuoja taloyhtiössämme

Asunto-osakeyhtiöiden henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä isännöitsijä Sinikka Halmiseen, puh. 050 400 7990 sinikka@ikkunanpuolella.fi (Ikkunan puolella, Y-tunnus 2298195-4, Kauppakatu 10, 44100 Äänekoski).

Taloyhtiössämme kerätään henkilötietoja eri käyttötarkoituksiin; mm. osakeluettelon ylläpito ja osakkaiden tekemien muutostietojen kerääminen eli remonttirekisteri perustuvat asunto-osakeyhtiölakiin. Asukasluetteloa pidämme yllä, jotta saamme taloyhtiömme arjen pyörimään.

Rekistereihin on kirjattu seuraavia tietoja: Osakeluettelo: omistajan nimi ja postiosoite, luonnollisen henkilön syntymäaika (ei henkilö-tunnusta), mahdollisen muun huoneiston hallintaoikeuden haltijan nimi (esim. lesken asumisoikeus). Osakeluettelosta saamme tiedot ääniluetteloon. Remonttirekisteri: osakkaan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, mahdollisen muun yhteyshenkilön vastaavat yhteystiedot, työnsuorittajien (esim. suunnittelija, urakoitsija, valvoja) nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Asukasluettelo: asukkaan nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, muut hallinnon hoidon kannalta välttämättömät henkilötiedot ja asukkaan käyttämät palvelut (pyykkitupa, saunavuoro, autopaikka jne.). Avainluettelo: avaimen haltijan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Kerätyt tiedot saamme yhtiömme osakkailta ja asukkailta itseltään ja niitä voidaan lisäksi päivittää viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistamme rekistereissä olevan tiedon ajantasaisuuden.

Osakeluettelon ja remonttirekisterin tietoja säilytämme asunto-osakeyhtiölain määrittämän ajan. Asukasrekisterin henkilötietoja säilytämme niin kauan kuin asukas tai osakas asuu taloyhtiössä. Poismuuton jälkeen henkilötietoja voidaan kuitenkin säilyttää ja käyttää sen ajan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista laskutuksen, perinnän ja oikeudellisten toimenpiteiden takia.

Henkilötietoihin on pääsy yhtiömme hallituksella, toiminnantarkastajalla ja/tai tilintarkastajalla omien tehtäviensä hoitamiseksi sekä mahdollisesti perintäyhtiöllä vastike- yms. saatavien perinnän toteuttamiseksi. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa talon asukkaalle, osakkaalle tai viranomaiselle lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä ja saadut tiedot pidetään salassa.

Taloyhtiömme varmistaa, että yhtiön tiedossa olevat henkilötiedot suojataan asianmukaisesti ja edellyttää tätä myös omilta alihankkijoiltaan, joille tietoa sopimuspohjaisesti mahdollisesti luovutetaan. Käytännössä taloyhtiön käsittelemät henkilötiedot voivat sijaita ulkopuolisten palvelutarjoajien palvelimilla tai laitteilla, jotta voimme turvata riittävän tietoturvatason toteutumisen. Paperiset asiakirjat säilytämme paloturvallisessa ja lukitussa tilassa.

Rekisteröidyille kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille.


Ota yhteyttä

Lähetä heti viesti